ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Фолклорен танцов ансамбъл "Слав Бойкин"
Слав Бойкин

Името на Слав Бойкин свързваме с фолклорния и танцов живот на град Раковски. Той е първият ръководител на самодейния танцов състав при читалище „Св.Св. Кирил и Методий”. Днес фолклорния ансамбъл носи неговото име.

Роден е на 20 април 1933г. в Генерал Николаево и тук завършва прогимназиалното си образование. Като войник участва в танцовия състав към Военния дом в Ивайловград. След казармата е приет в Националната хореографска школа в Брацигово. Работил е като административен служител в кметството, домакин на читалището, след това като снабдител в шивашката фирма „Легия”. Там сформира и танцов състав между работническите бригади. Освен ръководител на самодейния състав към читалището в Генерал Николаево, е ръководил и колективи в селата Чоба и Момино село. За високото си художествено майсторство съставите му са били отличавани с много награди от регионални и национални фестивали и събори. Водел е кръжоци по фотография и кино. Бил е и сред първите участници в местния драматичен състав.

Слав Бойкин умира през 1988г.
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия